Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα έργου

PR1 Πλαίσιο Ικανοτήτων για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στο σενάριο μετά την πανδημία του 21ου αιώνα που περιγράφει λεπτομερώς τις νέες ικανότητες ή την καινοτομία σε υπάρχουσες, που χρειάζονται οι ΠΔΒ μετά την πανδημία COVID-19.


 

Ανοίξτε το


PR2 Σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων που θα καλύπτει ικανότητες που επισημαίνονται στο Πλαίσιο Ικανοτήτων για Επαγγελματίες και Διαμεσολαβητές Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών, για την κάλυψη της διάστασης της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών ικανοτήτων για ανθεκτικότητα και καινοτομία.

Ανοίξτε το


PR3 Ένας κόμβος μάθησης για δημιουργικούς και πολιτιστικούς επαγγελματίες για να βρουν στοιχεία αλλά και ευκαιρίες για ανταλλαγή με άλλους φορείς και παράγοντες του κλάδου τις εμπειρίες τους, την τεχνογνωσία τους και για τους παρόχους εκπαίδευσης για να συμβάλουν σε μια κοινή γνώση με τα δικά τους εργαλεία και μεθόδους κατάρτισης για τον τομέα.

Ανοίξτε το


PR4 Ένα εγχειρίδιο που επιτρέπει σε όσους θα προσεγγίσουν την εκπαίδευση χωρίς την υποστήριξη των συνεργατών, να μπορούν να προγραμματίσουν, να οργανώσουν και να παραδώσουν εκπαιδευτικές συνεδρίες ατομικά ή ομαδικά. Τα άυλα στοιχεία συνδέονται με τον αντίκτυπο που θα έχει το έργο στην κύρια ομάδα-στόχο και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που θα συμμετάσχουν και συγκεκριμένα: ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες για περισσότερο επιχειρηματικό και ψηφιακό δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα, ανάπτυξη ικανοτήτων στην επιχειρηματικότητα και ψηφιακή διάσταση για τον Ευρωπαϊκό Δημιουργικό και Πολιτιστικό Τομέα, χτίζοντας κοινή γνώση για τους μεσάζοντες του κλάδου και τους παρόχους εκπαίδευσης, σχετικά με την καινοτομία που φέρνει το έργο όσον αφορά τις ικανότητες και την προσφορά μάθησης. Καινοτομία στην προσφορά κατάρτισης για τον τομέα, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συνεισφοράς ψηφιακού εγγραμματισμού στην ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των ΠΔΒ στην ευρωπαϊκή οικονομία και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία.

Ανοίξτε το