Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εστίαση σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο: MEWEM (Mentoring πρόγραμμα για γυναίκες επιχειρηματίες στη μουσική βιομηχανία)

  • από

Στις 30 Νοεμβρίου στο Hôtel71, στο πλαίσιο του ReCCI, υποδεχτήκαμε την Hélène Larroturreau, Διευθύντρια του MEWEM Γαλλίας. Το MEWEM γεννήθηκε μέσα από ένα ευρωπαϊκό έργο με στόχο την εξεύρεση λύσης για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη μουσική βιομηχανία. Έκτοτε, το δίκτυο έχει γίνει όλο και πιο δυνατό και συνεχίζει να υποστηρίζει την προώθηση των γυναικών και των μειονοτήτων φύλων στη μουσική βιομηχανία, βοηθώντας τες να γίνουν επιχειρηματίες και να διεκδικήσουν την ηγεσία τους.

Μόνο το 10% των πολιτιστικών επιχειρήσεων δημιουργούνται από γυναίκες.

Το δίκτυο έχει δημιουργήσει ένα mentoring πρόγραμμα, φέρνοντας μια γυναίκα project owner σε επαφή με έναν επαγγελματία από τη μουσική βιομηχανία. H mentee μπορεί έτσι να αξιοποιήσει την εμπειρία του επαγγελματία και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Το MEWEM βασίζεται στην έννοια των προτύπων.

“Ένα πρότυπο είναι ένα αρχέτυπο, ένα παράδειγμα, ένα άτομο που αξιοποιείται, με την ορθή έννοια της λέξης, για να γίνει κοινωνικό πρότυπο. Σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο, για παράδειγμα, να ενθαρρύνει νέες/νέους να αναλάβουν ένα επάγγελμα ή να τους καθοδηγήσει προς το τι αναμένεται για μια δεδομένη δουλειά, έναν δεδομένο τομέα κ.λπ.».

Από το 2020, το MEWEM αναπτύσσεται σε 6 χώρες, χάρη σε 7 Ευρωπαίους εταίρους με την επωνυμία MEWEM Europa. Στόχος είναι να ενθαρρύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ανατροφοδότησης και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθοδήγησης.

  • Γερμανία
  • Αυστρία
  • Βέλγιο
  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Ρουμανία

Με την υποστήριξη του προγράμματος Créative Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έργο φέρνει σε επαφή  πάνω από 100 επαγγελματίες του κλάδου.

Αυτή η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία να επισημανθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επιχειρηματικότητα και η σημασία για τους πολιτιστικούς φορείς να μπορούν να βασίζονται σε προγράμματα υποστήριξης και κατάρτισης.

Μάθετε περισσότερα για τη συνάντηση εδώ → https://open.spotify.com/episode/2clpaQfIum2l1rzWLAXycd?go=1&sp_cid=7a433121784b5b0e8594d23d56a7d530&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1&dlsi=576b90af77af47d7