Przejdź do treści

Skupienie się na europejskiej sieci: MEWEM (Program mentorski dla kobiet – przedsiębiorców z branży muzycznej)

  • przez

30 listopada w Hôtel71, w ramach projektu ReCCI, powitaliśmy Hélène Larroturreau, dyrektora MEWEM France. MEWEM narodziło się z europejskiego projektu mającego na celu znalezienie rozwiązania wspierającego przedsiębiorczość kobiet w branży muzycznej. Od tego czasu sieć rośnie w siłę i nadal wspiera promocję kobiet i mniejszości płciowych w tym obszarze, pomagając im stać się przedsiębiorcami i wzmocnić ich przywództwo.

Tylko 10% firm z branży kulturalnej jest tworzonych przez kobiety.

Sieć uruchomiła program mentorski, w ramach którego właścicielka projektu kontaktuje się z przedstawicielami z branży muzycznej. Podopieczni mogą w ten sposób czerpać z doświadczenia profesjonalistów i zyskać pewność siebie. Mewem opiera się na koncepcji wzoru do naśladowania:

„Wzór do naśladowania to archetyp, przykład, osoba, która jest „wykorzystywana”, we właściwym tego słowa znaczeniu, aby stać się wzorem społecznym. W kontekście zawodowym, na przykład, aby zachęcić młodych ludzi do podjęcia zawodu lub poprowadzić ich w kierunku tego, czego oczekuje się od danej pracy, sektora itp.”[1]

Od 2020 roku MEWEM rozwija się w 6 krajach, dzięki 7 europejskim partnerom pod nazwą MEWEM Europa. Celem jest zachęcenie do wymiany opinii, przekazania informacji zwrotnych i współpracy między różnymi europejskimi programami mentoringowymi, realizowanymi w takich krajach jak:

  • Niemcy,
  • Austria,
  • Belgia,
  • Hiszpania,
  • Francja,
  • Rumunia

Projekt wspierany przez program Komisji Europejskiej, Créative Europe Komisji Europejskiej, gromadzi ponad 100 specjalistów z branży.

To spotkanie było okazją do podkreślenia wyzwań stojących przed kobietami w zakresie przedsiębiorczości oraz tego jak ważna dla podmiotów działających w sektorze kultury jest możliwość polegania na programach wsparcia i szkoleń.

Więcej informacji na temat spotkania znajdziesz tutaj: Hélène Larrouturou, directrice générale de MEWEM France – Visiteurs et Visiteuses du jeudi | Podcast on Spotify

[1] Kermarrec, Anne-Marie. « R comme Rôles-modèles. La vraie fausse bonne idée ? », , Numérique, compter avec les femmes. sous la direction de Kermarrec Anne-Marie. Odile Jacob, 2021, pp. 145-151.