Przejdź do treści

Partnerzy


Arad Development Centre (CDA)- Koordynator projektu

Centrum Rozwoju Arad (CDA) jest stowarzyszeniem pozarządowym i o zasięgu regionalnym. Celem CDA jest wspieranie rozwoju regionu poprzez organizowanie działań promocyjnych, doradztwa, edukacji, usług i wydarzeń, dostęp do finansowania i realizacji projektów z dofinansowaniem, współpracy lokalnej, regionalnej lub europejskiej. CDA Arad powstało na podstawie wniosku nr 7901 Sądu Okręgowego w Aradzie z dnia 11.12.2012 (podstawą prawną jest Rozporządzenie Rządu 26/2000 w sprawie stowarzyszeń i fundacji).

CDA zapewnia:

wsparcie w zakresie promocji usług społecznych, doradztwo,edukacji, usług i wydarzeń,
dostęp i realizację projektów finansowanych z dotacji, wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
wsparcie przedsiębiorczości społecznej,
transfer technologii i rynku obligacji,
szkolenia,
przekwalifikowania i reorientacje zawodową.
Stowarzyszenie jest aktywnym partnerem w ocenie, rozwoju i wdrażaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju, transferze know-how do partnerstw gospodarczych w zrównoważonych projektach, które skupiają się

na wykorzystaniu zasobów odnawialnych, odpowiedzialności społecznej i rozwoju kultury.

Jako partner lub lider opracowaliśmy wiele projektów unijnych, takich jak COSME, granty EOG, Erasmus+, w dziedzinie przedsiębiorczości, ochrony środowiska, świadomości społeczności i edukacji. Jesteśmy partnerami w rozpowszechnianiu informacji o Horyzoncie 2020, Narodowym Programie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, organizowaniu wydarzeń brokerskich i misji firm.

Strona internetowa: www.aradcda.ro


Materahub zarządza międzynarodowymi projektami pilotażowymi mającymi na celu wspieranie przemysłu kulturalnego i kreatywnego, zachęcając do procesów innowacji i integracji oraz nowej wizji przedsiębiorczości, aby stawić czoła współczesnym wyzwaniom.

Materahub organizuje kilka międzynarodowych działań Capacity Building, mających na celu spotkanie i kontaminację umiejętności pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi ekspertami, przedsiębiorcami i decydentami. Są to projekty finansowane przez europejskie programy Erasmus +, Cosme, Interreg, Horizion 2020, itp.

Od 2010 roku Materahub jest Organizacją Pośredniczącą europejskiego programu Erasmus for Young Entrepreneurs; od 2014 roku jest włoskim gospodarzem Creative Business Cup, jedynego międzynarodowego konkursu poświęconego przemysłom kulturalnym i kreatywnym.

Materahub jest członkiem Dzielnicy Kreatywnej Puglia i wchodzi w skład klastra Przemysłów Kulturalnych i Kreatywnych Basilicata Creativa. Konsorcjum jest również włączone do międzynarodowej sieci CARP, która promuje szlaki kulturowe dotyczące sztuki prehistorycznej Rady Europy.

Strona internetowa: www.materahub.comBizrupt to organizacja non for profit z siedzibą na wyspie Kreta w Grecji. Od 2017 roku jest lokalnym katalizatorem innowacji poprzez tworzenie największej społeczności przedsiębiorców i organizowanie dwóch najbardziej znanych wydarzeń przedsiębiorczych na Krecie. Wizją Bizrup jest stworzenie solidnego ekosystemu innowacji i przedsiębiorczości w greckim powiecie, aby mieć ciągły i zrównoważony rozwój dla lepszej przyszłości. Ma na celu pokrycie potrzeb w zakresie informacji, szkolenia i wzmocnienia każdego potencjalnego i istniejącego przedsiębiorcy, nagradzania niepowodzeń na poziomie zawodowym i wspierania podobnych lokalnych ekosystemów w innych krajach europejskich.
Bizrupt jest partnerem „Prince’s Trust International” dla regionu kreteńskiego w celu zaplanowania i wdrożenia zarówno programów przedsiębiorczości, jak i możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi. Ponadto Bizrupt współpracuje z „ALBA Graduate Business School, The American College of Greece” w celu wdrożenia programu przedsiębiorczości „VentureGardnen” dla miasta Heraklion oraz „University of Crete” w celu zaplanowania i wdrożenia programu budowania potencjału dla młodych naukowców w zakresie komercjalizacji badań.

Strona internetowa: www.bizrupt.gr


Danmar Computers Sp. z o.o. jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, także oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, wykorzystywanych główne w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb użytkowników. W przeciągu 15 lat działalności, Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie Erasmus+.
W wielu projektach, firma Danmar Computers odpowiedzialna była za opracowanie i koordynowanie strategią upowszechniania. Firma jest autorem i dostawcą systemu do zarządzania projektami europejskimi AdminProject (adminproject.eu), często używanym w projektach. Działalność firmy oparta jest na dobrze ugruntowanej sieci współpracy z podmiotami krajowymi, w tym organizacjami szkoleniowo-doradczymi, szkołami, uniwersytetami, instytucjami publicznymi oraz firmami z sektora prywatnego, a także zagranicznymi – partnerami z różnych krajów UE. Misją Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Strona internetowa www.danmar-computers.com.pl/en/


Arty Farty, utworzony w 1999 roku w Lyonie, jest europejskim i w pełni niezależnym stowarzyszeniem non-profit, służącym młodzieży, kulturze innowacyjnej, odnowie demokratycznej i interesowi ogólnemu. Pola działania Arty Farty to: przedsiębiorczość kulturalna, muzyka, debata, fora pomysłów i konferencji, wydarzenia, wsparcie dla projektów kulturalnych, a nawet żywienie.

W tej perspektywie Arty Farty tworzy i produkuje wydarzenia, w szczególności festiwal Nuits Sonores w Lyonie (od 2003 roku), w Brukseli i Bogocie (od 2017 roku), forum European Lab w Lyonie (od 2011 roku) i w Brukseli (od 2017 roku) oraz forum European Lab Winter w Paryżu w ramach La nuit des idées od 2015 roku.

Wreszcie, Arty Farty stworzył Hôtel71, pierwszy kreatywny hub w Lyonie. Prawdziwa przestrzeń do pracy i debaty, innowacji i cross-fertilizacji, Hôtel71 jest narzędziem do przekazywania wiedzy i sieciowania ludzi, struktur i zasobów w celu wymyślania, wspierania i rozwijania projektów w dziedzinie przemysłu kulturalnego i kreatywnego.